7 Entendendo o cambio climático

Unha Sopa Gráfico de sectores

Gráfico de barras

Ahora debes de construir a seguinte gráfica cos datos aproximados de emprego das distintas fontes para obter enerxía, fíxate que os datos está o final do gráfico e que para colocar as barras debes de premer sobre os trianguliños pequenos que hai en cada columna

Aprendendo coas escolas climánticas