7 Entendendo o cambio climático

Reciclamos

Un anuncio

Neste vídeo móstranse unha serie de consellos que todos nenos, nenas e adultos podemos facer para ter unha actitude máis respetuosa co medio ambiente, fíxate ben en todas as propostas que se fan para o aforro de enerxía, escolle unha de elas e crea un debuxo onde se transmita claramente a acción que se debe de facer, logo podedes facer unha exposición con todos os da clase, mesmo colocalos naqueles sitios onde, coa acción que escolléstedes se poda aforrar enerxía.

Aprendendo coas escolas climánticas