4 A enerxía que nos move. Que historia!

Clasifica 1 Preme para pechar Colocamos a etiqueta

Clasifica 2

Ahora debes de clasificar os medios de transporte pero, atendendo a si son contaminantes ou non contaminantes.

Aprendendo coas escolas climánticas