7 Entendendo o cambio climático

Combustibles fósiles Os personaxes

Diálogo

Le o diálogo.

 • Comezos do S. XXI, ano 2008, nave espacial sobre Meirama

  Marcial: ¿Por qué usaban estes combustibles tan contaminantes?

  Retocho: A enerxía obtíñase queimando combustibles fósiles, nestas centrais, como o petróleo do que tamén se extraían outros produtos, carbón e gas natural.

  Palmira: A súa combustión producía gases moi contaminantes coma o CO2 e outros gases que provocaban a choiva ácida.

  Retocho: Ademais había que transportalos co risco que isto supoñía e o perigo de mareas negras.

  Aprendendo coas escolas climánticas