7 Entendendo o cambio climático

Diálogo Fai frases

Os personaxes

No fondo do debuxo indícache sobre o personaxe que tes que facer clic. Le con atención as mensaxes que aparecen no fondo das viñetas e preme sobre o lugar axeitado.

Aprendendo coas escolas climánticas