7 Entendendo o cambio climático

Fai frases A choiva ácida

Localiza no mapa

No seguinte mapa de España vas a localizar as provincias nas que ainda hai cinco centrais térmicas que obteñen enerxía mediante a combustión de carbón situadas en: As Pontes, Xixón, Cubillos do Sil, Carboneras e o país dos Pirineos chamado Andorra. Para localizalas fíxate no fondo da pantalla onde se indica sobre que lubar debes de premer, á dereita tes unha ligazón ó Google Maps para localizar cada un dos lugares, algún é posible que o teñas que buscar polo seu nome en castelán.

Aprendendo coas escolas climánticas