8 Navegando na treboada de C

Compresión do texto Meteoroloxía

Palabras con "auto-"

Sabes como se chama un relato cando alguén conta  un episodio da súa vida?, autobiografía. Fíxate, se buscamos no diccionario o prefixo "auto-", un dos significados que atopamos é:

auto-: Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘propio, a si mesmo, por si mesmo, de si mesmo'.

Así, por exemplo, si buscamos "autógrafo" aparece: "Aplícase ao texto escrito da man do autor." Según esto emparella cada palabra co seu significado, si non o tes claro, sempre podes consultar o noso amigo o diccionario.

Aprendendo coas escolas climánticas