8 Navegando na treboada de C

Cambio Busca no diccionario

Emparella

Emparella as palabras da columna da esquerda coas súas sinónimas das columnas da dereita, fíxete que unha palabra pode ter máis de unha sinónima.

Aprendendo coas escolas climánticas