8 Navegando na treboada de C

Meteoroloxía Emparella

Cambio do clima

Ahora aparecerán expresión do texto relacionadas co "cambio do clima" e outras que non o están, deberás de premer sobre a opción correcta para clasificar cada unha de elas

Aprendendo coas escolas climánticas